Ней - Ney
Видео
Asik Veysel
Arif Sag
English Türkçe

Ней - Ney

Ней - различни дължини

Ней или Ориенталската флейтата е от рода на духовите дървени музикални инструменти. Звуците на флейтата са сладки и се съчетават много добре с другите музикални инсрументи. Настройката на флейтата и различните аспекти на тембъра са гъвкави, което позволява много висока степен на незабавен и изразителен контрол, въпреки това все още е много трудно да се контролират високо настроените звуци.

Различни форми на флейтата са били намерени по различни места в света. Флейта на възраст повече от 30 000 – 37 000 години, направена от бивна на мамут, е била намерена в Албания. В една пещера в Германия е била намерена флейта със седем отвора на около 36 000 години, направена от лебедов кокал. Тези флейти се считат за едни от най-древните музикални инструменти.

В най-простата си форма флейтата може да бъде и една тръба с отвор в единия край, като на бутилка.

Нейа или ориенталските флейтите са разделени в няколко основни класа. При повечето флейти отворът се намира в ъгъла на инструмента. Някои флейти като флажолет, пищялка, фуджара и окарина имат една специална тръба, която насочва въздуха.

Това дава на инструмента тембър, който е различен от останалите

Ней

видове флейти, като в същото време прави инструмента лесен за свирене.

Другият вид ней или флейти, са тези със странично разположение на отвора, като Западна концертна флейта, пиколо, fife (малка флейта за военна музика), дизи, бансури и флейтите, на които отворът е разположен в самия край - флажолет, ней, кавал, куена, шакухачи (shakuhachi) и тонет.

Флейтите могат да бъдат с отворен или затворен край. Окарината, гайдата, полицейските свирки са със затворен край. Флейтите с отворен край като концертната флейта и флажолет са по-хармонични, което дава по-голяма възможнот на музиканта и по-добър тембър. Тръбата при органите може дабъде с отворен или със затворен край в зависимост от желаната музика. Поръчай!

Copyright 2006 - 2023 Orientika.com - За Контакти