Orientika.com - The Music of Orient!
Ud
Video
Aşık Veysel
Arif Sag
Mısırlı Ahmet

casino maxi
English ????????? Türkçe

Bağlama


New Electric Baglama Decorated and Profesional
Back view of decorated profesional saz

Baglama Türkiye'de en çok kullanılan telli bir Türk Halk Çalgısıdır. Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya, Bağlama, Divan sazı, Bozuk, Çöğür, Kopuz Irızva, Cura, Tambura vb. adlar verilmektedir. Şimdi sipariş etmek için tıklayın!

Cura Bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı Curadır. Curadan biraz daha büyük ve curaya göre bir oktav kalından ses veren çalgı ise Tamburadır. Bağlama ailesinin en kalın ses veren çalgısı ise Divan Sazı'dır. Tamburaya göre bir oktav kalından ses verir. Şimdi s ipariş etmek için tıklayın!
Decorated profesional baglamas Bağlama; Tekne, Göğüs ve Sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Tekne kısmı genelde dut ağacından yapılmaktadır. Ancak dut ağacının dışında ardıç, kestane, ceviz, gürgen gibi ağaçlardan da yapılmaktadır. Şimdi s ipariş etmek için tıklayın!
Saz keys closeup Sap kısmının tekneden uzak kısmı üzerinde tellerin bağlandığı Burgu adı verilen parçalar vardır. Bağlamanın akordu bu burgular kullanılarak yapılmaktadır. Sap kısmı üzerinde misina ile bağlanmış perdeler bulunmaktadır. Bağlama Mızrap veya Tezene adı verilen kiraz ağacı kabuğu veya plastikten yapılan araçla çalındığı gibi bazı yörelerimizde parmakla da çalınmaktadır. Bu çalım tekniğine Şelpe adı verilmektedir.
saz strings closeup Bağlama üzerinde ikişerli veya üçerli guruplar halinde üç gurup tel bulunmaktadır. Bu tel gurupları değişik biçimlerde akort edilebilmektedir. Örneğin bağlama düzeni adı verilen akort biçiminde alt gruptaki teller yazılış itibariyle La, orta guruptaki teller Re, üst guruptaki teller ise Mi seslerini vermektedir. Bu akort biçimi dışında Kara Düzeni (Bozuk Düzeni), Misket Düzeni, Müstezat, Abdal Düzeni, Rast Düzeni vb. akort biçimleri de vardır.
Electro saz

Bağlama ailesinin tüm elemanlarına bir yükselteç koyularak elektrik bağlama yapılabilir. Biz çok güzel elektiro bağlamalar da sunmaktayız. Bunlar tek veya çift yükselteç ile de yapılıyor.

Bağlama çalmayı öğrenmek için hemen Bağlama yazılımı bilgisayarınızda yükleyebilirsiniz. Şimdi s ipariş etmek için tıklayın!


bets10

Copyright © 2006 - 2021 Orientika.com - İletişim