Türk Halk Çalgıları
Ud
Video
Aşık Veysel
Arif Sag
Mısırlı Ahmet

casino metropol

mobilbahis
English Türkçe

Türk Halk Çalgıları

Bağlama

Ud

İşlemeli Profesyonel Kısa Sap Bağlama
İşlemeli Bağlamalar

Baglama Türkiye'de en çok kullanılan telli bir Türk Halk Çalgısıdır. Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya, Bağlama, Divan sazı, Bozuk, Çöğür, Kopuz Irızva, Cura, Tambura vb. adlar verilmektedir.

Eğer bağlama çalmaya hemen başlamak isterseniz Ücretsiz Bağlama Yazılımını bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Eğer hemen gerçek bir bağlama sipariş etmek isterseniz, buraya tıklayınız!

Profesyonel Ud
Ud - arka plan

Ud kelimesinin aslı Arapça'dan: "sarısabır veya ödağacı" anlamındaki "el-oud'dan gelir.

Kısa sapı, udçunun çok hızlı bir şekilde çalmasına imkan sağlar.

Özellikle Arap memleketlerinde ve Türkiye'de çok kullanılmaktadır.

Ud sipariş etmek için tıklayınız!

Ud - ön bakış
Nasıl Bağlama çalındığını görmek ve dinlemek için buraya tıklayınız!
Nasıl Ud çalındığını görmek ve dinlemek için buraya tıklayınız!

Ney

Kanun

Neyler

Sümerce' den Farsça' ya geçen " nâ " veya " nay ", kamış, kargı anlamlarına da gelen bu çalgının en eski adıdır. Arap toplumunda üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanılan " mizmâr " sözcüğü, (nefes borusu, ses organı anlamında) ney için de kullanılmıştır. Türkçe' de ise hemen her zaman "ney" olarak anılmıştır.

Sipariş etmek için tıklayın!

Kanun

İsmi Yunanca "Kanon" (tek telli saz) olmasına rağmen Asya'da icat edildikten sonra Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmeleri ile Kânun Anadolu'ya getirilmiştir.

Kanunun dik yamuk biçimindeki gövdesi ahşaptır. Dik kenara bitişik ve üzeri deri gerili bir bölüm vardır. Köprü de denen uzun eşiğin ayakları, bu gergin deri üzerine basar.

Nasıl Ney çalındığını görmek ve dinlemek için buraya tıklayınız!
Nasıl Kanun çalındığını görmek ve dinlemek için buraya tıklayınız!

Darbouka

darbuka darbuka

Discount Casino'da daha çok kadınlar tarafından düğünlerde ve özellikle kendi aralarında düzenledikleri eğlencelerde kullandıkları ve halk arasında ''dümbelek, dümbek, cümlek, küp'' gibi adlarla çalınan sazlardan fazla farklı olmayıp, sadece gövde kısmı ağaç ve ya metalden yapılıp derisi ise vidalar yardımı ile gerdirilen bir vurgulu sazdır.
Şimdi sipariş edin!

Nasıl darbuka çalındığını görmek veya dinlemek için buraya tıklayın!

Copyright © 2006 - 2021 Orientika.com - İletişim